Általános tudnivalók a támogatásról

Minden, amit a Nagycsaládosok Autóvásárlási Támogatásáról tudni érdemes

Kik vehetik igénybe a támogatást?

A támogatást a három vagy annál több gyermekkel rendelkező nagycsaládok vehetik igénybe, illetve azok is, akiknél már úton van a harmadik gyermek. A kérelmezőnek Magyarországon bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie, nem lehet az állami hatóságnál nyilvántartott tartozása, és nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya alatt sem.

Ki számít nagycsaládosnak, ki tartozik a jogosultsági körbe?

Nagycsaládos az a magánszemély, aki három vagy több gyermek után jogosult családi pótlékra. A 3. gyermek esetében a várandósság betöltött 12. hete már jogosultságnak számít. Ugyancsak figyelembe vehető a kérelmező háztartásában gondozott, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, függetlenül attól, hogy családi pótlékra jogosult vagy sem. A gyámság alatt álló gyermek akkor vehető figyelembe, ha mindkét szülője meghalt, és a gyámság legalább 1 éve fennáll. Azok a gyermekek viszont, akik családi pótlékra már nem jogosultak, nem vehetők figyelembe a jogosultság megállapításakor.

Azok a nagycsaládok is igényelhetik-e a támogatást, ahol csupán egy szülő van?

Az egyszülős nagycsaládok is igénybe vehetik az autóvásárlási támogatást, és abban az esetben is, ha korábban már részesültek hasonló támogatásban, de az igénylő házassága/élettársi kapcsolata idő közben megszűnt, és a korábban szerzési támogatással megszerzett gépkocsit nem a mostani igénylést benyújtó személy használja, hanem a volt házastársa/élettársa.

Milyen autót vásárolhatnak meg a nagycsaládosok kedvezménnyel?

Az autóvásárlási támogatás kizárólag a legalább hétszemélyes, új, vagy a támogatás megszerzése előtt legfeljebb 1 évvel korábban forgalomba helyezett, maximum 2000 kilométert futott, az autókereskedő által továbbértékesítési céllal beszerzett, a forgalomba helyezés és a nagycsaládos általi megszerzés közti időszakban nem használt, vagy kizárólag értékesítés előtti bemutatás céljára használt személyautókra vonatkozik. Ugyanakkor nem igényelhető támogatás a lakóautókra. Fontos kritérium az is, hogy a támogatással szerzett autót az autókereskedő a szerződés megkötésekor a „Családbarát Magyarország” logóval látja el, mely nem eltávolítható.

Milyen összegű támogatást igényelhetnek a nagycsaládosok az autó megvásárlásához?

A személygépkocsi megvásárlásához maximum 2,5 millió forintot lehet igénybe venni, és a felvett összeg nem haladhatja meg az autó bruttó vételárának 50%-át.

Vissza kell-e téríteni bármennyit is a támogatás összegéből?

Nem, mert az igényelt összeg vissza nem térítendő támogatásnak felel meg.

Mikortól vehető igénybe a támogatás?

2019. július 1-jétől.

Meddig lehet igényelni a támogatást?

2022. december 31-ig.

Hogyan zajlik a támogatás igénylése, mi a folyamat menete?

A megfelelő személyautó kiválasztását követően a támogatási kérelmet elektronikus úton, postai úton írásban, illetve személyesen a Magyar Államkincstár (MÁK) ügyfélszolgálatán, valamint bármelyik kormányablaknál lehet benyújtani. A kérelmet a Kincstár honlapján megtalálható formanyomtatványon, valamint a csatolandó magánokiratok kitöltésével és aláírásával lehet benyújtani, és másolatban csatolni kell a személyazonosságot igazoló dokumentumot (elsősorban jogosítvány, személyi igazolvány, útlevél) is. Az eljárás illeték- és költségmentes.

Amennyiben az igénylő megfelel a jogosultsági feltételeknek, a MÁK határozatot hoz a támogatásról, amit tértivevényes küldemény formájában kézbesít a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának. Ezután köthető meg az adásvételi vagy a lízingszerződés, amit meg kell küldeni a MÁK-nak, amely ezt követően közvetlenül a kereskedő bankszámlájára folyósítja a támogatás összegét. Az igénylő nagycsaládosoknak pedig már csak a fennmaradó összeget kell megfizetniük.

Az adásvételi vagy a lízingszerződést a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül lehet megkötni. Ha ez nem jön létre, vagy a személygépkocsi megszerzése a határozat véglegessé válása előtt történik meg, a szerzési támogatás nem folyósítható.

Csak úgy vásárolható meg az autó, ha a teljes vételár megfizetésre kerül?

Nem, mert az autó zártvégű lízinggel is megvásárolható.

Szükséges-e érvényes vezetői engedély a támogatás igényléséhez?

Az igénylőnek legalább „B” kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkeznie és az is fontos kritérium, hogy ne álljon járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. Ha az igénylőnek nincs jogosítványa, az is elég, ha a házas- vagy élettársának van.

A megvásárolt autót tovább lehet-e értékesíteni?

A támogatás igénybe vételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatályba lépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el, és a jármű átalakítása sem engedélyezett. Kivételt képez az a személygépkocsi, amelyiket a műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivontak. Pénzügyi lízingszerződés esetén az elidegenítési tilalom a lízingbevevő tulajdonjogszerzését nem akadályozza.

Milyen esetekben kell visszafizetni a támogatást a késedelmi kamattal együtt?

 1. Ha az igénylési nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz.
 2. Ha az igénylő nem teljesíti az elidegenítési tilalom bejegyeztetésére vonatkozó kötelezettségét.
 3. Ha az igénylő házassága vagy élettársi kapcsolata a szerződéskötéstől számított 3 éven belül megszűnik, ő pedig a gyermekek elhelyezése szempontjából már nem minősül nagycsaládosnak.
 4. Akkor is visszafizetendő a támogatás, ha azt örökbefogadott gyermekre vonatkozóan állapították meg, és az adásvételi/lízingszerződés keltét követő két éven belül felbontják az örökbefogadást.

Milyen dokumentumokra van szükség a támogatással történő autóvásárláshoz kötődő pénzügyi lízing igényléséhez?

 1. Az autóvásárlási támogatás igényléséhez egyfelől ugyanazokra a dokumentumokra van szükség, mint egy hétköznapi hiteligénylés esetén, ezekről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.autohitel.hu/autohitel-hiteligenyles/

 2. Mivel egy speciális hiteligénylésről van szó, így további dokumentumokra is szükség van, ezek pedig a következők: 

  · A MÁK által kibocsátott, a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat. 

  · A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) tagság esetén, ami további kedvezményre jogosítja fel az igénylőt, a NOE igazolvány bemutatására is szükség van.

Pontosan hol nyújtható be július 1-jétől a kérelem, és hol lehet további információkat szerezni a Nagycsaládosok Autóvásárlási Támogatásáról?

 1. A kérelem beadható postai úton az alábbi címekre:
  Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály, 1919 Budapest, vagy 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.

 2. A kérelmet elektronikus úton is be lehet nyújtani az alábbi honlapon: https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,CS

 3. Bármelyik kormányablaknál, személyesen is beadható a kérelem.

 4. Az érdeklődők a további kérdéseikkel a telefonos ügyfélszolgálatot hívhatják a következő telefonszámokon:
  +36-1/452-2910
  +36-30/344-0045
  +36-70/460-9005
  +36-20/881-9535

 5. Személyes ügyfélfogadásra is van lehetőség a Magyar Államkincstár 1081 Budapest, Fiumei út 19/A. szám alatti székházában, ahol a kérelem is beadható személyesen.